All Blog Posts (11,554)

ગઝલ

સાવ અમસ્તું ચાહવું આ  આપણું,

રોજ મનને મારવું આ   આપણું .

તું અને હું મૃગજળ રણની વચ્ચે,

તરસ થઈને  જાણવું આ  આપણું .

એમ  કંંઈ આ સાંજ થોડી  આથમે? …

Continue

Added by Manisha joban desai on February 20, 2017 at 2:19pm — No Comments

Do You Have The Knowledge To Buy The Right Life Insurance?

We'll start with the all-time dilemma; the question of whether you should purchase a Term Life Insurance or another type of Life Insurance that accumulates cash value. One way or another, everybody is aware of the main reason why this question constantly surfaces; monthly premiums! Term Insurance happens to be the least expensive, and most of the time people tend to purchase it just because of this reason.

Additionally, people get different answers from different insurance…

Continue

Added by Ankita Gore on February 20, 2017 at 10:50am — No Comments

“હવે, આપણે શું ઘટે ..?’’

મારી વાત – ૧૬૨

“હવે, આપણે શું ઘટે ..?’’

દરેક માણસ જીવનમાં કોઈને કોઈ રીતે લાભ, યશ, સિદ્ધિ, પદ, પ્રતિષ્ઠા પામવા પ્રયત્નશીલ રહેતો હોય છે. પોતાના સ્વપ્નો સાકાર કરવા અને લક્ષ્યને પામવા પ્રયાસ કરતો રહે છે. અને મોટેભાગે આપણે જે પામવાનો વિચાર કરીએ અને યોગ્ય દિશામાં પ્રયાસ કરીએ તે પ્રાપ્ત થઇ શકે છે.

જીવનમાં સુખ-સુવિધા, ધન વૈભવ પદ-પ્રતિષ્ઠા, ગાડી-બંગલા પ્રાપ્ત થઇ જાય. પરંતુ ક્યારેક સત્તાના પ્રભાવમાં, ક્યારેક વિદ્યાના પ્રભાવમાં કે ધનના પ્રભાવમાં આવી અહંકારમાં ઉડવા લાગીએ કે…

Continue

Added by Ketan Motla on February 20, 2017 at 5:08am — No Comments

Show light

Show light

 

 

So much calm and peace

That pinches mind and tease

Makes to think in mind

Where else can we find?

 

Heart feels no sore

But tries to know more

Why mosques and temples are adored?

Why human beings not remain…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on February 20, 2017 at 3:52am — No Comments

Not more

Not more

 …

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on February 20, 2017 at 3:34am — No Comments

સંબંધ જન્માન્તર ના sambandh

સંબંધ જન્માન્તર ના sambandh

 

સંબંધ જન્માન્તર ના

જીવવાના કોલ એક બીજાના

મરવાના પણ સાથે

અને સંઘર્ષ પણ સાથેજ।

 

હશે કોઈ જન્મ ના બંધ

જે સમયે બાંધ્યા હશે સંબંધ

નહિ પુરા કરી શક્યા હોય વચન

જેથી મળી  છે તક અને નવું જીવન।

 

જીવન…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on February 20, 2017 at 2:59am — No Comments

Last silence

He text

"We need to talk"

She text right away

"Come over to my place"

Knowing that this might be it!

She decorated her place with scented candles,

And a beautiful table with roses.

She put on the nicest dress she had,

With some mild makeup with a bloody red lipstick.

And looked around nervously.

As he entered she hugged

Hoping he would never let her go.

He said

“Nice surprise!”

And she just smiled.

They had a glass of… Continue

Added by Pavni Bhatt on February 19, 2017 at 8:19am — No Comments

Love in readiness

Love in readiness

 

No, my love is different

It is apparent

It can be visibly seen

It is rare combination of love’s natural scene

 

I find love around

In human beings on ground

They move in search

And finally reach

 

The life is…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on February 19, 2017 at 8:02am — No Comments

Man’s pursuit for Personification of Temple deities

An idol or an image in a temple is not a lifeless form for its devotees; it’s a living entity which should be revered with devotion and praise. Devotion is the power which not only induces life but also taps the supernatural & divine energy of the deity which then starts flowing through the idol and becomes a medium to reach its devotees.

The idol worship is prevalent in Hinduism and is practiced relatively on a…
Continue

Added by Shweta on February 19, 2017 at 5:05am — No Comments

A Beautiful Tale of the enshrined romance

India a true land of diversity is a treasure-chest of legendary love stories. The sagas of love are inherent part of our cultural heritage and be it the narrations of Great Gods or valiant Heroes, its incomplete without the emotions of Love in it.

The feelings of mutual endearment, passion, attraction & intimacy between Man and Woman known and understood as Love has been celebrated and cherished over generations across all cultures and mainly…
Continue

Added by Shweta on February 19, 2017 at 4:58am — No Comments

मेरी नींदे उड़ाता हैमेरी नींदे उड़ाता है

में पाँव रखने से भी डरता हूँ

पर में कायर नहीं हूँ

मुझे अंधेरो से डर लगता है

पर मेरा विस्वास मुझे आघे ले जाता है।

मुझे विस्वास नहीं आ रहा

क्या यही भारत मेरी कल्पना में रहा ?

लया यही लोग भारत के सपने साकार कर रहे है?

अपनी फ़ौज के सीपाही को मरते…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on February 19, 2017 at 2:30am — No Comments

Minor correction

Minor correction

 

 

Love makes difference

It draws inference

From the nature around

When birds are seen in love or found

 

Even the cruelest creature

It may want to make it sure

That has life in life

And not simply the thorns without…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on February 19, 2017 at 1:26am — No Comments

ચુપજ રહેવાયચુપજ રહેવાય

શું હશે મારું ભવિષ્ય ?

કેટલું હશે મારું આયુષ્ય?

મને જોઈએ ફક્ત આશિષ

દોસ્તો તરફ થી શુભાશિષ।

ઘણી વખત મન માં આવેગ આવે

પરિસ્થિતિમાં અણધાર્યો વળાંક આવે

ના કહેવાનું કેહવાઈ જાય

અને હતું નહતું થઇ જાય।

આવા સમય માં ફક્ત ચુપજ રહેવાય

ભલે ને પછી ના…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on February 18, 2017 at 1:20pm — No Comments

ગુજરાતી હાઈકુ

        કંટકપંથે 

ધપો આગળ, સામે

      સુંવાળી રેતી !

By Param Desai

Added by Param Desai on February 18, 2017 at 1:16pm — No Comments

Turn into flavor

Turn into flavor

 

 

I don’t know how does it happen?

But it takes place and turns into heaven

I create place to live in

And almost win

 

It is love

That I believe firmly

And extend with care

People look at me and…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on February 18, 2017 at 1:00pm — No Comments

હેપ્પી વવેલેન્ટાઇન ડે

હેપ્પી વેલેન્ટાઈન ડે... ક્ષણોનો પ્રવાસ

તેં ક્ષણોનાં થોડા ઝુમખા મને ધર્યા અને મેં ?એનાં રસમાં ભીંજાતા ઓઢી લીધું તારું અસ્તિત્વ ...ત્યાં જરા આગળ જતાં હાથ પકડી અચાનક હથેળીની રેખાઓમાં લાલ રંગની પેનથી રસ્તા દોર્યા ..અને મેં આશ્ચ્રર્યથી પ્રશ્ન પૂછી લીધેલો ....

"ક્યાં સુધી જવાશે ?"

અને તે કહેલું, 

"હું કેવી રીતે કહું? મારી જિંદગીની મંઝિલ સુધીનો નકશો તો તારી હથેળીમાં દોર્યો છે "

"તો તું જ સમજી લે ને એની ભુલભુલામણી જોઈને ?"

અને તે તરત હથેળી…

Continue

Added by Manisha joban desai on February 18, 2017 at 11:49am — No Comments

How to uninstall Jio Security App from Android Devices

How to remove or uninstall Jio Security app from android device, then follow the guide to remove it very easily. Uninstall Jio Security app for Android

Check out the complete article over here at androidtoptips.com - …

Continue

Added by Pratik Vyas on February 18, 2017 at 10:40am — No Comments

Famous inFamous in

It is easy to hurt others

You are using good sweet words

But that hurts more with insult

Some people have such qualities inbuilt

Some people tolerate

And don’t relate it with reaction

They curse their economic condition

And withdraw steps in…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on February 18, 2017 at 9:00am — No Comments

The childhood in open

Childhood in open

 

Ask a person

Who has witnessed deaths without reasons?

Seen bodies buried in mass

Where does humanity stand with class?

 

It is barbaric attitude in recent times

We have read it for several years

Where enemies employ…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on February 18, 2017 at 2:28am — No Comments

The deception theoryDeception theory

How long we shall talk as an idealist?

When world is listed

For annihilation

And restoration old jungle days

Let us brace

And face

Then real challenge

The old defeated strategy won’t work

We can tolerate killings of uniform men

We can…

Continue

Added by Hasmukh amathalal mehta on February 17, 2017 at 10:29am — No Comments

Monthly Archives

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

1999

1970

Read the latest issue of POETRY

                 Issue 6

Blog Posts

ગઝલ

Posted by Manisha joban desai on February 20, 2017 at 2:19pm 0 Comments

સાવ અમસ્તું ચાહવું આ  આપણું,

રોજ મનને મારવું આ   આપણું .

તું અને હું મૃગજળ રણની…

Continue

Do You Have The Knowledge To Buy The Right Life Insurance?

Posted by Ankita Gore on February 20, 2017 at 10:50am 0 Comments

We'll start with the all-time dilemma; the question of whether you should purchase a Term Life Insurance or another type of Life Insurance that accumulates cash value. One way or another, everybody is aware of the main reason why this question…

Continue

“હવે, આપણે શું ઘટે ..?’’

Posted by Ketan Motla on February 20, 2017 at 5:08am 0 Comments

મારી વાત – ૧૬૨

“હવે, આપણે શું ઘટે ..?’’

દરેક માણસ જીવનમાં કોઈને કોઈ રીતે લાભ, યશ, સિદ્ધિ, પદ, પ્રતિષ્ઠા પામવા પ્રયત્નશીલ રહેતો હોય છે. પોતાના સ્વપ્નો સાકાર કરવા અને લક્ષ્યને પામવા પ્રયાસ કરતો રહે છે. અને મોટેભાગે આપણે જે…

Continue

Show light

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 20, 2017 at 3:52am 0 Comments

Show light

 

 

So much calm and…

Continue

Not more

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 20, 2017 at 3:34am 0 Comments

Not more…

Continue

સંબંધ જન્માન્તર ના sambandh

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 20, 2017 at 2:59am 0 Comments

સંબંધ જન્માન્તર ના sambandh

 

સંબંધ…

Continue

Last silence

Posted by Pavni Bhatt on February 19, 2017 at 8:19am 0 Comments

He text

"We need to talk"

She text right away

"Come over to my place"

Knowing that this might be it!

She decorated her place with scented candles,

And a beautiful table with roses.

She put on the nicest dress she… Continue

Love in readiness

Posted by Hasmukh amathalal mehta on February 19, 2017 at 8:02am 0 Comments

Love in readiness

 

No, my love is…

Continue

Man’s pursuit for Personification of Temple deities

Posted by Shweta on February 19, 2017 at 5:05am 0 Comments

An idol or an image in a temple is not a lifeless form for its devotees; it’s a living entity which should be revered with devotion and praise. Devotion is the power which not only induces life but also taps the…

Continue

A Beautiful Tale of the enshrined romance

Posted by Shweta on February 19, 2017 at 4:58am 0 Comments

India a true land of diversity is a treasure-chest of legendary love stories. The sagas of love are inherent part of our cultural heritage and be it the narrations of Great Gods or valiant Heroes, its incomplete without the emotions of Love in…

Continue

© 2017   Created by syahee.com.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service